OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Domů
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Data Protection global Datenschutz (Individuell) - CZ

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky a zajímáte se o naše centrum. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a chtěli bychom, abyste se při prohlížení našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně.

I.   Zodpovědný orgán

Na úrovni koncernu je orgánem zodpovědným za zpracování vašich osobních údajů na naší internetové stránce:

ECE Projektmanagement Praha s.r.o.
Slovanský dům
Na Příkopě 859/22
dataprotection@ece.com

II.   Základní informace o shromažďování a zpracování osobních údajů

1. Zpracování údajů v našem nákupním centru

Osobní údaje, tj. informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako jsou např. vaše jméno a vaše adresa, zpracováváme v našem nákupním centru v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

a)   Základy pro zpracování údajů v nákupním centru
(1)       Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je na základě vašeho souhlasu dána zákonnost tohoto zpracování. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není až do odvolání dotčena zákonnost zpracování údajů.

(2)       Za účelem splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 b GDPR)

Ke zpracování vašich údajů také částečně dochází za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi na vaši žádost nebo za účelem plnění opatření přijatého před uzavřením smlouvy, jako např. v rámci povinnosti poskytnout vám službu.  Další podrobnosti o účelech zpracování údajů v této souvislosti naleznete v příslušné smluvní dokumentaci a v podmínkách účasti.

(3)       V rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 f GDPR)

Pokud je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob.  K nim patří:

 • reklama nebo průzkum trhu a průzkum veřejného mínění, pokud jste s použitím svých údajů nevyjádřili nesouhlas,
 • uplatňování právních nároků a obhajoba při právních sporech,
 • zajišťování IT bezpečnosti a IT provozu,
 • zabránění trestným činům a jejich objasnění,
 • sledování videosystémy za účelem dodržení domovního práva, shromažďování důkazních prostředků a doložení,
 • opatření za účelem zabezpečení budov a vybavení,
 • opatření za účelem zajištění domovního práva.
b)   Účely zpracování údajů v nákupním centru

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na našich internetových stránkách, jsou zpracovávány pro níže uvedené účely: 

 • účast na soutěžních hrách,
 • přihlášení k odběru newsletterů nebo na akce,
 • účetní operace,
 • registrace do zákaznických oddílů,
 • platební operace,
 • rezervace produktů,
 • účast na akcích nákupního centra (přihlášení se například na cyklovýlety, soutěže nebo akce pořádané nákupním centrem),
 • hlídání dětí,
 • půjčení majetku nákupního centra,
 • vyhotovení fotografií nebo videí,
 • sledování videosystémy,
 • reklama,
 • noviny nákupního centra,
 • účely poskytování poradenství zákazníkům a zábavní účely,
 • vydávání poukazů,
 • přijímání stížností, škodních událostí nebo nalezených věcí,
 • příprava a realizace akcí,
 • produkty servisu nákupního centra.
c)   Kategorie údajů zpracovávaných v nákupním centru

Podle smlouvy, souhlasu a činnosti zpracováváme níže uvedené kategorie údajů:

obrazové údaje a videozáznamy, kontaktní údaje, údaje o totožnosti, jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu (pro zasílání newsletterů), datum narození (pro doložení věku), bankovní údaje (např. pro online platby), fakturační údaje, údaje uchazečů o pracovní místo a údaje o parkování.

2. Zpracování osobních údajů na naší internetové stránce

Internetové stránky našeho nákupního centra můžete v podstatě navštívit, aniž bychom od vás vyžadovali osobní údaje. Dozvíme se jen, z jaké IP adresy v jakém okamžiku byla konkrétní stránka navštívena, přičemž na našich internetových stránkách funguje systém (viz níže), který zajišťuje anonymizaci IP adres. To znamená, že může sice docházet k vyhodnocování pro čistě statistické účely, jednotliví uživatelé však zůstanou anonymní.

Ve výjimečných případech nebo v případě, že jste poskytli příslušný souhlas nebo jsme k tomu oprávněni ze zákona, shromažďujeme o vás jako uživateli internetových stránek osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat na internetových stránkách obsah a nabízet další služby, jako je například kontaktování přes kontaktní formulář, objednání našeho newsletteru, přihlášení se do našeho věrnostního programu apod. 

a)   Právní základ pro zpracování osobních údajů na naší internetové stránce
(1)       Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a EU GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely, jde o zákonné zpracování na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování dat do odvolání souhlasu.

(2)       Ke splnění právních závazků (čl. 6 odst. 1 b EU GDPR)

Vaše údaje se částečně zpracovávají i ke splnění smlouvy, která s vámi byla uzavřena na vaši žádost, nebo ke splnění předsmluvního opatření, jako např. v rámci naší povinnosti poskytnout vám službu. Další podrobnosti o důvodech zpracování údajů v této souvislosti najdete v příslušných smlouvách a podmínkách účasti.

(3)       V rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 f EU GDPR)

Pokud je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany.  Jsou to např.:

 • Reklama, marketingový průzkum nebo průzkum veřejného mínění, pokud jste nevyjádřili nesouhlas s použitím svých údajů,
 • Používání cookies (podrobnosti najdete níže)
 • Uplatnění právních nároků a obhajoba v případě právních sporů
b)   Účel zpracování údajů na naší internetové stránce

Naše internetové stránky můžete používat i bez toho, abyste nám poskytli osobní údaje. Pokud na našich stránkách požadujeme Vaše osobní údaje, je to za těmito účely:

 • Technická příprava stránky a kontrola její funkčnosti
 • Kontakt přes kontaktní formulář
 • Rozesílání newsletterů
 • Statistická analýza používání internetových stránek
 • Sestavování profilů
 • Zveřejňování obsahů, které zadáváte při návštěvě naší internetové stránky
 • Zveřejňování fotografií na základě vašeho souhlasu
 • Účast v soutěžích
 • Provádění rezervací v rámci registrace pro náš nástroj Digital Mall.
 • Zakládání uživatelského účtu
 • Objednávání poukázek do centra
 • Objednávání parkovacích karet
 • Shromažďování údajů o tvém zařízení (na základě používání cookies)
 • Obsahy ze sociálních médií vygenerované uživateli
 • Komunikace přes aplikaci 
c)   Jak získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme na naší stránce různými způsoby:

(1)       Hosting a soubory protokolu

Služby hostingu, které využíváme, slouží k poskytování těchto služeb: služby v oblasti infrastruktury a platformy, kapacita zpracování, prostor úložiště a databázové služby, bezpečnostní služby a technická údržba, kterou používáme za účelem online nabídky podniku.

My, nebo náš hostingový partner, přitom zpracováváme data inventáře, kontaktní údaje, obsahové údaje, smluvní údaje, údaje o používání, meta a komunikační údaje od zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů na účinné a bezpečné poskytování této online nabídky dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (ujednání smlouva o zpracování zakázky).

My, nebo náš hostingový partner, získáváme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu článku 6 odst. 1 pís. f. GDPR údaje o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (takzvané soubory protokolu serveru). K přístupovým údajům patří název otevřené internetové stránky, soubor, datum a čas otevření, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném otevření, typ prohlížeče, kromě verze operačního systému uživatele, adresa URL odkazujícího serveru (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel.

Informace souboru protokolu ze z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění zneužití nebo podvodu) ukládají a poté mažou. Data, kterých další uchovávání je nevyhnutné z důkazných důvodů se až do konečného vyřešení probíhajícího případu nemažou. Pokaždé, když otevřete naši internetovou stránku odesílá váš prohlížeč automaticky určité informace na server internetové stránky, aby umožnil komunikaci mezi vaším prohlížečem a serverem. Tyto informace se ukládají v takzvaném souboru protokolu. Jsou to například informace o

 • typu a verzi prohlížeče, který používáte,
 • operačním systému, který používáte,
 • internetové stránce, ze které jste se dostali na aktuální stránku,
 • název hostitele (IP adresu) vašeho počítače a
 • čas, kdy jste stránku otevřeli.

Vyjma určitých zákonných povinností k uchovávání, vaši IP adresu vymažeme nebo anonymizujeme ihned potom, co internetové stránky opustíte, pokud z nich nemáme k dispozici prohlášení o osobních údajích a umožňuje nám to legislativa.

V ostatních případech používáme informace, které váš prohlížeč poskytne našemu serveru v anonymizované formě – teda bez toho, aby vás bylo možné identifikovat – k analýze a vylepšení našich služeb. Tímto způsobem dokážeme například odhalit nebo zjistit některé chyby, nebo to, ve kterých dnech a časech jsou naše stránky mimořádně intenzivně využívány.

(2)       Newsletter a kontaktování

Když se na našich stránkách přihlásíte k odebírání našich newsletterů, požadujeme Vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vám mohli newsletter posílat. V našem kontaktním formuláři požadujeme vaše jméno, e-mailovou adresu a vaše telefonní číslo, abychom mohli odpovědět na vaši poptávku.

(3)       Používání cookies

Během Tvé návštěvy internetových stránek používáme ve Tvém prohlížeči technologie pro zaznamenávání údajů, jako jsou cookies, značky (tagy), pixely, signály, abychom zaznamenaly konkrétní informace o Tvojí aktuální relaci prohlížeče. Tyto technologie jsou na jiných internetových stránkách často obecně označovány jako „cookies“. Cookies navíc našim internetovým stránkám umožňují po určitou dobu ukládat Tvoje akce a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné preference zobrazení), abys je při příští návštěvě nebo při přechodu z jedné stránky na druhou nemusel/a vždy znovu zadávat. Cookies používáme pro různé účely. Pro používání cookies také platí různé právní základy. V následujícím textu se dozvíš, které cookies používáme k jakým účelům.

„NEZBYTNÉ“ cookies – fungování internetových stránek a jejich provozování.

„Nezbytné cookies“ používáme, abychom mohli provozovat své internetové stránky. Přitom je také pro účely správy a identifikace pro Tebe jako návštěvníka našich internetových stránek uloženo osobní identifikační číslo. Tímto způsobem Ti můžeme nabízet neustále stejně kvalitní službu. Za tímto účelem ukládáme údaje, jako jsou Tebou nastavené preferované jazyky. Tyto cookies jsou ukládány po dobu relace Tvého prohlížeče. Bez těchto cookies Ti nejsou naše internetové stránky zobrazovány v plném rozsahu.

„FUNKČNÍ“ – vylepšení a výkon internetových stránek

„Funkční cookies“ používáme, abychom průběžně zlepšovali výkon svých internetových stránek. Patří k nim údaje, které jsme od Tebe získali pro níže uvedené účely:

 • Webová analytika – Na základě Tvého chování při procházení internetových stránek analyzujeme data za účelem zlepšování funkčnosti a designu svých internetových stránek.
 • Účinnost reklamy – Na základě cesty, kterou se na naše internetové stránky dostaneš, měříme analýzou míry prokliku u svých reklam účinnost své reklamy. Tímto způsobem optimalizujeme účinnost reklamy, kterou zveřejňujeme na externích internetových stránkách.
 • Správa chyb – Měříme chyby na našich internetových stránkách, abychom mohli chyby nebo jiné problémy neprodleně odstranit.
 • Testování designu – prostřednictvím A/B testování nebo multivariantního testování zajišťujeme, aby uživatelé našich internetových stránek během jedné relace a při případných následných relacích viděli jednotný vzhled.

„REKLAMA“ – „neboli PŘÍMÁ REKLAMA NA REKLAMNÍCH PLATFORMÁCH TŘETÍCH STRAN“ a reklama

Používáme „reklamní cookies“ našich reklamních partnerů, aby se Ti naše reklamy zobrazovaly ve správný čas a na správném místě. Jedná se přitom o trvalé, ale časově omezené cookies. Tyto cookies obsahují osobní charakteristiku, pomocí níž lze přiřadit chování při procházení stránek jednotlivým uživatelům. Tyto cookies používáme rovněž k tomu, aby nebyly reklamy jednotlivým uživatelům zobrazovány neomezeně a abychom mohli měřit účinnost svých reklamních kampaní. Charakteristiky uložené těmito cookies nám poskytují naši partneři. V našich systémech nemůžeme stejné charakteristiky použít. Kromě toho používáme tyto cookies pro zobrazování reklamy, která je relevantní pro Tvoji polohu, např. abychom Tě informovali, kde ve Tvé blízkosti je dostupný produkt, který si právě prohlížíš.

Tato stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání internetové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání této internetové stránky se zpravidla posílají a ukládají na server Google v USA. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP na této stránce ale Google předem zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenese úplná IP adresa a zkrátí se až tam. Z pověření provozovatele této internetové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání internetové stránky, k vytvoření reportů o aktivitách na internetové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetové stránky a internetu pro provozovatele stránek. IP adresa poskytnutá vašim prohlížečem v rámci Google Analytics se nespájí s dalšími daty od Google. Ukládání cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moct používat všechny služby internetových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zakázat odesílání dat ze souboru cookie, které souvisí s vaším používáním internetových stránek (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a nainstalujete modul plugin z níže uvedeného odkazu. Aktuální odkaz:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ukládání dat přes Google Analytics můžete zabránit, když kliknete na následující odkaz. Uloží se opt-out-cookie, který zabrání budoucímu zaznamenávání vašich dat při návštěvě této internetové stránky:

deaktivovat Google Analytics

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na www.google.com/analytics/terms/cz.html resp. na https://policies.google.com/?hl=cs. Upozorňujeme Vás, že na této stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo možné zajistit anonymizované ukládání IP adres (tzv. IP-masking).

(4)       Zpracování údajů v rámci přihlášení přes nabídku LOGIN

V rámci vaší registrace přes nabídku LOGIN od vás požadujeme tyto údaje: jméno, e-mailovou adresu, adresu. Kromě toho v těchto případech používáme, získáváme a zpracováváme dodatečné informace v souvislosti s vaším nákupním profilem;

 • četnost a trvání návštěv na našich internetových stránkách;
 • informace ohledně vašeho nákupního chování a chování během prohlížení stránek (hlavně tracking) a výrobky (nabídky, události, novinky atd.), které označíte jako zajímavé;
 • osobní údaje, které jsou součástí obsahů, které nahráváte, píšete nebo jinak zpřístupňujete prostřednictvím našich služeb, například vaše zájmy a poznámky.
 • vaše datum narození k odeslání narozeninového bonusu.
(5)       Objednávání poukázek

Přes naši internetovou stránku můžete získat i poukázky do našeho centra. Když zaregistrujete tuto nabídku, požadujeme od vás jméno, bankovní údaje a e-mailovou adresu.

(6)       Objednávání parkovacích karet

Kromě toho můžete přes naši stránku získat i parkovací karty do parkovacích domů v našich centrech. Využijete-li tuto nabídku, požadujeme od vás jméno, bankovní údaje a e-mailovou adresu.

(7)       Provádění rezervací

V rámci používání nástroje Digital Mall Vám nabízíme možnost zarezervovat si zboží v našich nákupních centrech a poté si je v nich vyzvednout. Aby bylo zajištěno správné přiřazení rezervace, jsou příslušnému provozovateli obchodu předávány údaje o rezervaci (jméno, příjmení, e-mailová adresa, předmět a okamžik rezervace). Tyto údaje jsou po ukončení rezervace (vyzvednutí zboží, popř. uplynutí rezervační doby) vymazány.

(8)       Použití pluginů sociálních médií
(a)       Pluginy Facebooku

Do naší internetové stránky mohou být integrovány pluginy sociální sítě Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Pluginy Facebook poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like“, popř. „To se mi líbí“ na naší stránce. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en

Když navštívíte naše stránky, vytvoříte aktivním stisknutím tlačítka pluginu přímé propojení mezi svým prohlížečem a serverem Facebooku. K potvrzení pluginu sociálního média dochází na základě vašeho aktivního rozhodnutí. Samotné nákupní centrum tak osobní údaje nezíská.

Návštěvu naší internetové stránky a návštěvu facebookové stránky fanoušků nákupního centra může tak případně sledovat Facebook, když má uživatel na Facebooku uživatelský účet. Na přenos informací na Facebook nemáme přitom žádný vliv. Pokud nechcete, aby Facebook spojil návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se z Facebooku. Více informací najdete v prohlášení Facebooku o ochraně osobních údajů na adrese

www.facebook.com/policy.php

Při každém vstupu na naše internetové stránky, které provozujeme a v nichž je začleněna komponenta Facebooku (plugin Facebooku), příslušná komponenta Facebooku automaticky vyvolá to, že internetový prohlížeč v informačním systému subjektu údajů stáhne z Facebooku zobrazení příslušné komponenty Facebooku. Celkový přehled o všech pluginech Facebooku lze nalézt na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en. V rámci tohoto technického procesu se Facebook dozví, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil.

Používáme facebookové stránky fanoušků, za které neseme odpovědnost spolu se společností Facebook Ireland Limited:

V rámci společné odpovědnosti se společností Facebook analyzujeme, jak je naše stránka fanoušků používána (přehledy o stránkách). Informace o zpracování údajů v rámci přehledů o stránkách nezbytné v souladu s GDPR získáte na Facebooku – v současné době konkrétně v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook vám také poskytuje příslušný obsah smlouvy o zpracování společnými správci podle čl. 26 GDPR uzavřené mezi společností Facebook a námi – v současné době v níže uvedeném odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V rámci přehledů o stránkách získáváme sami pouze anonymizované statistiky – k osobním údajům, které zpracovává společnost Facebook, nemáme přístup. Anonymizované údaje zpracováváme na základě právních předpisů, které nám dovolují osobní údaje zpracovávat, protože máme převažující oprávněný zájem na tom lépe porozumět zájmům návštěvníků naší stránky fanoušků (čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Na našich stránkách fanoušků nabízíme různé funkce komunity, pomocí nichž můžete vstupovat do interakcí s ostatními uživateli, například tak, že u nás umístíte příspěvky, zanecháte komentáře nebo lajkujete, popř. sdílíte příspěvky. Upozorňujeme na to, že tyto oddíly jsou veřejně přístupné a veškeré osobní informace, které v nich nastavíte nebo poskytnete při přihlášení, mohou vidět i ostatní osoby. Nemůžeme kontrolovat, jak tyto informace používají ostatní uživatelé naší stránky fanoušků. Zejména nemůžeme zabránit tomu, aby vám nebyly zasílány nevyžádané zprávy.

Veškeré údaje zadané v rámci funkcí komunity shromažďujeme, abychom vám mohli poskytnout funkce komunity v souladu s účelem, k němuž jsou určeny. Bez těchto údajů vám nedokážeme příslušné funkce komunity poskytnout. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě právních předpisů, které nám dovolují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro využívání služby, popř. pro splnění smlouvy (např. § 15 odst. 1 zákona o telekomunikacích; čl. 6 odst. 1 b) GDPR), respektive proto, že máme převažující oprávněný zájem na tom, abychom využívání naší nabídky co nejvíce usnadnili a zefektivnili (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

Obsah zařazený v oddílech komunity může být uchováván po neomezenou dobu. Pokud si budete přát, aby byl zařazený obsah odstraněn, pošlete nám e-mail na adresu datenschutz@ece.com.

(b)       Instagram plugins

Naše internetová stránka používá takzvané pluginy sociální sítě („Plugins“) Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například ve tvaru „instagramového fotoaparátu“. Přehled pluginů Instagramu a jejich vzhledu najdete zde: https://instagram.tumblr.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Když otevřete stránku naší internetové prezentace, která takový plugin obsahuje, vytvoříte po aktivním kliknutí na toto tlačítko pluginu přímé spojení se servery Instagramu. Obsah pluginu odesílá Instagram přímo vašemu prohlížeči a integruje ho do stránky. Díky tomuto spojení získává Instagram informaci, že váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku naší internetové prezentace, i když nemáte profil na Instagramu, nebo právě nejste na Instagram přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IP adresy) odesílá váš prohlížeč přímo na servery Instagramu v USA, kde se ukládají.

Pokud jste přihlášeni k Instagramu, dokáže Instagram vaší návštěvu naší internetové stránky ihned spojit s vaším profilem na Instagramu. Když využijete pluginy, například kliknete na tlačítko „Instagram“, odesílá se tato informace také na server Instagramu a tam se ukládá. Informace se kromě toho zveřejní na vašem instagramovém profilu a zobrazí se tam vašim kontaktům. Cíl a rozsah získávaných dat a další zpracování a využívání dat Instagramem a vaše práva a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí najdete v Informacích o ochraně osobních údajů od Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388/

Pokud nechcete, aby Instagram ihned spojil informaci o údajích nasbíraných v naší internetové prezentaci s vašim instagramovým profilem, musíte se před návštěvou naší stránky odhlásit z Instagramu. Nahrávání pluginů Instagramu můžete úplně zabránit i pomocí doplňků, například Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

(c)       Použití pluginů YouTube

Pro videa a podobné dokumenty využíváme poskytovatele YouTube. YouTube je provozován společností YouTube LLC s hlavním obchodním sídlem na 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je zastupován společností Google Inc. Se sídlem na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na některých našich internetových stránkách používáme pluginy poskytovatele YouTube. Když otevřete internetové stránky označené takovým pluginem na našich internetových stránkách, například naši mediatéku a aktivně kliknete na příslušné tlačítko pluginu, vytvoří se spojení se servery YouTube. Na server YouTube se odešle informace, které z našich internetových stránek jste navštívili. Jste-li přitom přihlášeni k účtu na YouTube, spojí YouTube tuto informaci s vaším uživatelským účtem. Při použití pluginu, například po spuštění videa, se tato informace také spojí s vaším uživatelským účtem. Této identifikaci můžete zabránit, když se před otevřením naší internetové stránky odhlásíte ze svého účtu na YouTube a dalších uživatelských účtů firem YouTube LLC a Google Inc. a smažete příslušné cookies firem. Další informace o zpracování dat a upozornění na ochranu dat společností YouTube (Google) najdete na https://policies.google.com/privacy

(9)       Upozornění na používání aplikací

Jak víte, jsou na stránkách třetích poskytovatelů (jako jsou iTunes, Google apod.) pravidelně poskytovány aplikace ke stažení. Pokud je podle platných podmínek používání daného poskytovatele Vaším smluvním partnerem pro získání aplikace společnost ECE, zpracováváme údaje, které nám poskytne poskytovatel z řad třetích stran, v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, abyste si mohli aplikaci stáhnout do svého mobilního koncového zařízení.

Naše aplikace používá níže uvedená oprávnění pro účely u nich specifikované, na jejichž základě získá přístup k určitým funkcím Vašeho mobilního koncového zařízení:

 • Kamera – Naše aplikace využívají kameru Vašeho koncového zařízení, aby mohly být nabízeny funkce rozšířené reality. Přístup ke kameře můžete v nastavení svého koncového zařízení kdykoli deaktivovat.
 • Poloha – Naše aplikace mohou využívat údaje z Vašeho koncového zařízení o poloze pro zobrazování zpráv z Vašeho regionu. Přístup k údajům o poloze můžete v nastavení svého koncového zařízení kdykoli deaktivovat.

3. Společné zásady pro zpracování vašich údajů v našem nákupním centrum i na našich internetových stránkách

a)   Příjemce dat

Vaše data se dostanou pouze na ta interní místa, resp. organizační jednotky a k dalším, s námi obchodně spojeným podnikům, kde je to nutné z důvodu splnění naší smluvní a zákonné povinnosti, nebo tyto údaje potřebujeme my v rámci zpracování a uskutečnění našeho oprávněného zájmu.

Vaše údaje budou postoupeny externím příjemcům v souvislosti se splněním smluvních závazků, pokud jsme z důvodu splnění zákonných nařízení zavázání k informování, hlášení nebo poskytnutí údajů, pokud jste nám dali souhlas k poskytnutí údajů třetím osobám nebo externím zaměstnancům, kteří pracují z našeho pověření jako zpracovatelé zakázky nebo za nás přebírají funkce (například poskytovatelé služeb v oblasti IT, výpočtová střediska, likvidátoři dat nebo kurýrní služby).

b)   Délka ukládání údajů

Dodržujeme zásadu minimalizace údajů. Vaše osobní údaje proto ukládáme, pokud je vůbec sbíráme, pouze tak dlouho, jak je to potřebné k dosažení cíle zpracování dat, nebo jak tyto lhůty pro ukládání stanovuje legislativa. Po splnění příslušného cíle, po odvolání vašeho souhlasu, nebo uplynutí zákonné lhůty k uložení se příslušné údaje rutinním způsobem a v souladu se zákonnými předpisy zablokují a vymažou.

c)   Poskytování vašich údajů do třetí země

Vaše údaje poskytneme na místa ve státech se sídlem mimo Evropskou unii (EU), resp. Evropského hospodářského prostoru (EHS), do takzvaných třetích zemí, když pro nás pracují jako zpracovatelé zakázky (např. poskytovatelé služeb v oblasti IT, výpočtová střediska). V rámci používání Google Analytics posíláme vaši zkrácenou IP adresu do USA. Kromě toho může dojít k postoupení vašich dat poskytovatelům pluginů sociálních médií; další podrobnosti najdete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud pro danou zemi není k dispozici žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřené úrovni ochrany osobních údajů, uzavíráme smlouvy dle evropských předpisů o ochraně osobních údajů, které zajišťují, že vaše práva a svobody budou přiměřeným způsobem ochráněny a zaručeny. Alternativně se přenos dat může zakládat na prováděcím rozhodnutí Evropské komise (EU) 2016/1250 z 12. července 2016 dle směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a rady o tom, jak je přiměřený ochranný štít EU-US. Na požádání vám rádi poskytneme příslušné podrobné informace.

V jiných případech vaše osobní údaje do zemí mimo EU, resp. EHS nebo mezinárodním organizacím neposkytujeme.

d)   Vaše práva jako osoby dotčené sběrem údajů

Když uplatníte svá práva z tohoto odstavce, dle platné legislativy, budeme informovat o vámi vyžadované opravě nebo vymazání vašich osobních údajů, nebo o omezení jejich zpracování všechny příjemce, kterým byla tato data postoupena, pokud je toto sdělení možné nebo není spojeno s nepřiměřenou námahou.

Uplatňujete-li svoje práva a/nebo chcete získat všechny relevantní informace, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 10 Nejpozději do 1 měsíce po obdržení vaší poptávky vám odpovíme. Dle platné legislativy a následujících informací máte právo na informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů na jiného poskytovatele), nebo na omezení jejich zpracování.

(1)       Právo na informace

Kdykoli máte právo na bezplatné informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, informace o cíli jejich zpracování, kategoriích příjemců, plánované době uchovávání, nebo v případě přesunu do třetích zemí, právo vyžadovat vhodné záruky. Kromě toho máte nárok na kopii svých údajů.

(2)       Oprava vašich osobních údajů

Dle platné legislativy máte právo na opravu osobních údajů, které jste nám sdělili. Přes nastavení ve službách můžete aktualizovat informace na svém účtu, měnit nastavení svého profilu, přihlašovat a odhlašovat se od odebírání zpráv a nastavit svoje preference v souvislosti se sdílením služeb, např. funkce zakládající se na lokalitě.

Pokud jste se k našim službám přihlásili písemně, nebo prostřednictvím e-mailu, obraťte se prosím písemně nebo prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v bodu 10, abychom vaše osobní údaje opravili.

(3)       Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoli nás můžete vyzvat, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v bodu 10, abychom vaše osobní údaje vymazali. Když nás k tomu vyzvete, neprodleně vymažeme veškeré osobní údaje o vaší osobě, pokud už neplatí cíl zpracování a neexistují žádné zákonné nebo legislativní povinnosti k jejich uchovávání. V takovém případě data zablokujeme.“

(4)       Omezení zpracování

Pokud nás vyzvete, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v bodu 10, k omezení zpracování vašich osobních údajů, např. když zpochybňujete správnost, právní podstatu nebo nutnost zpracování vašich dat z naší strany, omezíme zpracování vašich osobních údajů na nevyhnutelné minimum (uložení) a v případě potřeby je budeme používat pouze ke stanovení, uplatnění nebo prosazení právních nároků nebo na ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob a z jiných právních důvodů. Bude-li toto omezení zrušeno a my opět zpracujeme vaše osobní údaje, neprodleně vás o tom budeme informovat.

(5)       Přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo získat, svoje osobní údaje, které jste nám poskytli na základě svého souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zpracovávány automatizovaně. Pokud nás k tomu vyzvete, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v bodu 10, neprodleně po obdržení vaší žádosti vám vaše osobní údaje poskytneme v běžném, strojově čitelném formátu. Na přání můžeme poskytnout vaše údaje i externím osobám (kontrolor dat), které ve své žádosti jmenujete, pokud tato žádost nepředstavuje porušení práv a svobod třetích osob a je technicky proveditelná.

(6)       Odvolání vašeho souhlasu / Právo na odvolání

Svůj souhlas můžete kdykoli, bez udání důvodu, odvolat. V této souvislosti se s námi spojte písemně nebo e-mailem (na kontakty uvedené v bodu 10). Vaše údaje už nebudeme používat pro cíle, pro které jste udělili souhlas a příslušným způsobem je zablokujeme. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

(7)       Právo vznést námitku

Kromě toho máte z důvodu své konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsme získali na základě čl. 6 odst. 1 pís. e (splnění úkolu ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 ods.1 pís. f GDPR (oprávněný zájem odpovědné osoby); včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. V takovém případě už nebudeme zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, nebudou se už tyto údaje pro tyto účely používat.

Případné námitky směřujte na adresu uvedenou v bodu 10.

(8)       Stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost na zpracování údajů naším nákupním centrem u příslušného dozorového úřadu:


The Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27 -
170 00 Praha 7

posta@uoou.cz

(9)       Změny naší ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, aby bylo neustále v souladu s aktuálními legislativními požadavky a abychom v něm mohli uplatnit změny našich služeb, např. poskytnutí nové služby. V případě vaší nové návštěvy pak platí nové Prohlášení o ochraně osobních údajů.

(10)       Otázky k ochraně osobních údajů

Máte-li otázky k ochraně osobních údajů, nebo se chcete dozvědět o svých právech uvedených v bodu 10, spojte se s námi prostřednictvím uvedených kontaktů:

Address of the respective responsible subsidiary

ECE Projektmanagement Praha s.r.o.
Slovanský dům
Na Příkopě 859/22
110 00 Praha 1
dataprotection@ece.com

Hamburg, 30.11.2018