2005

Historie Vaňkovky

  1. Domů
  2. O Centru
  3. HISTORIE VAŇKOVKY
  4. 2005

2005

  • 23. března 2005 slavnostně otevřena nákupní Galerie Vaňkovka (investor ECE)
  • 23.3.2003 dokončena rekonstrukce bývalé strojírny a administrativní budovy (investor Jižní centrum Brno a.s.)
  • 23.3.2005 otevřeny prostory nového kulturního centra a centra nevládních neziskových organizací města Brna a Jihomoravského kraje Slévárna Vaňkovka (Občanské sdružení Vaňkovka a partneři - sdružení Práh a sdružení YMCA)

Jak se rozhodovalo o Vaňkovce (1994 – 2000)

listopad 1994

Zastupitelstvo města Brna (ZMB) schválilo Územní plán zóny Zvonařka včetně etapizace jeho realizace (I. etapa není závislá na přesunu vlakového nádraží). Více než dvouhektarový areál Vaňkovky se stává významnou částí I. etapy zejména díky své strategické poloze na budoucí hlavní pěší trase mezi historickým jádrem města a autobusovým nádražím Zvonařka.

říjen 1996

Ministerstvo financí ČR rozhodlo o bezúplatném převodu Vaňkovky na město Brno v rámci privatizace státního podniku ZETOR

leden 1997

ZMB rozhodlo o nabytí areálu Vaňkovky do majetku města

říjen 1997

Prezentace Vaňkovky jako rozvojového projektu města na veletrhu IMOS

leden 1998

ZMB rozhodlo o uzavření smlouvy města s Fondem národního majetku ČR (FNM ČR) včetně podmínky uhrazení části dluhu bývalého státního podniku ZETOR u Konsolidační banky - ve výši 36.568,846 Kč.

2. 2. 1998

Zřízení soudcovského zástavního práva pro nezaplacenou pohledávku ČSOB u bývalého státního podniku ZETOR, kterým jsou zatíženy také nemovitosti převedené na město Brno (Vaňkovka) - bez vědomí FNM ČR i města Brna !

12. 2. 1998

Rada města Brna (RMBú schválila DOHODU o dočasném využití části areálu Nadací Vaňkovka v roce 1998.

1. 3. 1998

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi FNM ČR a městem Brnem

21. 4. 1998

Zápis vlastnictví Vaňkovky do katastru nemovitostí pro město Brno

březen 1998

Prezentace Vaňkovky jako rozvojového projektu města na veletrhu MIPIM

12. 11. 1998

RMB doporučila ZMB schválit odstoupení od smlouvy o bezúplatném převodu majetku (RM2/7016) a souhlasí s ukončením dohody o dočasném využití objektu modelárny, jádrovny a části volných ploch s Nadací Vaňkovka ze dne 12. 2. 1998

19. 11. 1998

RMB ve svém dodatku k usnesení RM2/7016 schválilo dohodu o dočasném využití modelárny, jádrovny a části volných ploch areálu Vaňkovka pro činnost Občanského sdružení Vaňkovka (pozn.: Občanské sdružení Vaňkovka je nástupcem Nadace Vaňkovka, která v souladu se zákonem o nadacích ukončila svou činnost k 31. 12.1998)

5. 2. 1999

Odstoupení města Brna od uzavřené smlouvy s FNM ČR - dopisem primátora města na šéfa sekce prodeje majetku a restitucí

12. 2. 1999

Podpis DOHODY o dočasném využití modelárny, jádrovny a části volných ploch areálu Vaňkovka pro činnost Občanského sdružení Vaňkovka s účinností od 1.1.1999

listopad 1999

Dopis Občanského sdružení Vaňkovka tajemníkovi MMB, náměstkovi primátora Bc.Kubovi a náměstkyni primátora Ing.Horové s žádostí o zprostředkování oficiálního projednání podmínek další činnosti OSV v areálu Vaňkovka v r.2000 v Radě města Brna

30. 11. 1999

Odeslání PETICE „Za dořešení privatizace Vaňkovky do r. 2000“ ministru financí ČR a vedoucím představitelům FNM ČR, organizované Občanským sdružením Vaňkovka

(odpověď MF ČR ze dne 11.1.2000 je k dispozici v archivu OSV)

8. 12. 1999

Písemná odpověď majetkového odboru na dopis OSV (s prosbou o podmínky další činnosti OSV ve Vaňkovce), ve kterém vedoucí odboru informuje OSV o dosud neukončených jednáních o odstoupení města od smlouvy s FNM ČR a upozorňuje na zhoršující se technický stav objektů v areálu, který ohrožuje bezpečnost jeho návštěvníků

prosinec 1999

Jednání zástupců vedení města Brna s ředitelem FNM ČR o aktivním přístupu FNM k vyřešení problémů soudcovské zástavy zapsané do katastru před uzavřením smlouvy mezi městem a FNM ČR o bezúplatném převodu Vaňkovky na město

31. 1. 2000

Předběžná výzva Odboru správy budov MMB Občanskému sdružení Vaňkovka opustit prostory areálu Vaňkovky a předat je OSB MMB - s odkladem do konce února 2000

8. 6. 2000

Rada města Brna rozhodla doporučit Zastupitelstvu, aby přijalo nabídku ČSOB na výmaz zástavního práva vůči Vaňkovce a to za 15 mil.Kč

20. 6. 2000

Zastupitelstvo města Brna schválilo navržené řešení a současně zrušilo odstoupení města od smlouvy s Fondem národního majetku (viz dopis primátora z 5.2.1999)

12. 7. 2000

Pracovní jednání zástupců vedení města, vedoucích úseků a odborů MMB a ředitele akciové společnosti Jižní centrum Brno se zástupci OSV s cílem výměny informací o zájmech a představách jednotlivých stran, koordinace záchovné péče a další spolupráce

6. 9. 2000

ZMB rozhodlo vložit Vaňkovku do městské rozvojové společnosti Jižní centrum Brno a.s., současně uložilo RMB ve spolupráci s JCB a.s. předložit ZMB varianty programu využití areálu. (ZMB poté schválí rámcový program té varianty, která bude nejlépe odpovídat dlouhodobým zájmům rozvoje města. Schválený program vytvoří rámec pro jednání s investory a uživateli.) ZMB doporučilo JCB další spolupráci s Občanským sdružením Vaňkovka.