2004

Historie Vaňkovky

  1. Domů
  2. O Centru
  3. HISTORIE VAŇKOVKY
  4. 2004

2004

  • v únoru předána Specifikace projektového záměru STUDIO VAŇKOVKA - centrum interaktivního vzdělávání vedení akciové společnosti Jižní centrum Brno
  • v březnu oficiální položení základního kamene stavby Galerie Vaňkovka
  • v létě podepsána smlouva mezi ECE a Občanským sdružením Vaňkovka o pronájmu prostor v Galerii Vaňkovka - v přízemí bývalých šaten slévárny - pro centrum nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje