2002

Historie Vaňkovky

  1. Domů
  2. O Centru
  3. HISTORIE VAŇKOVKY
  4. 2002

2002

  • leden - Nadace Partnerství, Nadace VIA a OSV pořádá v nově otevřené Moravské galerii na Husově ulici dopravní seminář "Všechny cesty vedou do Vaňkovky"
  • OSV na základě semináře podává připomínky k projektu Galerie Vaňkovka pro územní rozhodnutí
  • v březnu podává OSV společně s JUNIOREM – Domem dětí a mládeže záměr na využití Strojírny městské akciové společnosti Jižní centrum Brno a v květnu pořádají společně v jádrovně propagační akci „Heuréka, už to mám“, doplněný seminářem s odborníky na interaktivní vzdělávání
  • v září navštíví Dny evropského dědictví ve Vaňkovce potomci zakladatele F.Wanniecka z Mnichova
  • 15. října schválilo ZMB změnu ÚPZ jižní části centra - Funkční regulace předepisují pro bývalou strojírnu a administrativní budovu „využití pro kulturu, vědu a vzdělání včetně administrativního zázemí“
  • OSV zahajuje jednání s Jihomoravským krajem o záměru využití strojírny pro interaktivní vzdělávací centrum STUDIO VAŇKOVKA Zastupitelstvo města Brna schvaluje změnu územního plánu umožňující vydání územního rozhodnutí pro výstavbu obchodní Galerie Vaňkovka