1985

Historie Vaňkovky

  1. Domů
  2. O Centru
  3. HISTORIE VAŇKOVKY
  4. 1985

1985

1985 generel průmyslu - první snahy o zachování historicky cenných výrobních objektů a areálů v Brně
1987 OÚPA NVmB zpochybňuje nutnost asanace areálu Vaňkovky a zadává na FA VUT Brno zaměření objektů a první urbanisticko-architektonickou studii přestavby a nového využití Vaňkovky
29.10.1990 vyhlášena stavební uzávěra 15.12.1992 prodloužena do 31.12.1994
13. května 1992 Ministerstvo kultury ČR oznamuje majiteli areálu - státnímu podniku Zetor Brno - dopisem č.j.15310/91 své prohlášení areálu strojírny a slévárny Vaňkovka, Zvonařka č.5 za kulturní památku.

Předpokladem nového využití Vaňkovky je privatizace:
1996-2000 Vaňkovku vlastní Fond národního majetku