1901

Historie Vaňkovky

  1. Domů
  2. O Centru
  3. HISTORIE VAŇKOVKY
  4. 1901

1901

18. dubna 1901 byla zahájena fúze s První brněnskou strojírnou (PBS), která byla dokončená 11.1. 1902.
Ztrátu samostatnosti však nahradil velmi perspektivní výrobní program. Ředitelé PBS Ludwig Augustin Lohnstein a Augustin Hnevkovsky rozhodli stavebně i technologicky rozšířit Vaňkovku a zahájit zde výrobu parních turbín podle právě získané licence od anglické firmy Parsons.
V montážní hale postavené v letech 1890 až 1901 pro parní stroje byly instalovány nové stroje a jeřáby o nosnosti 10 a 20 t. Speciální stroje byly umístěny také v přístavku montážní haly a na galeriích středního traktu.
Byla zřízena prozatímní zkušebna turbín a kotelna, která dodávala páru o tlaku 8 bar pro provoz zkušebny a parnímu stroji elektrárny o výkonu 150 HP.
Ve Vaňkovce probíhala nejenom výroba, ale i konstrukční vývoj turbín. Vylepšená konstrukce nazvaná "Erste Brünner – EB" byla např. později použita i jinými evropskými výrobci.
První parní turbíny vyráběné ve Vaňkovce pro elektrárny do r. 1910 měly výkon až 12 000 PS, do 3000 ot/min, vstupní pára měla až 12 bar, 300 °C. Nejčastější výkony pro průmyslová odvětví (textilní průmysl) byly do 1000 PS a do 3000 ot/min.

 

V r. 1903 byla postavena nová elektrárna s velkou kotelnou s novou parní turbínou (později v r. 1914 s turbínou o výkonu 1100 HP), nová zkušebna turbín s kondenzačním zařízením a dvěma chladicími věžemi oběhové vody (920 m3/hod) pro elektrárnu a zkušebnu.
V přístavku vedle modelárny bylo zřízeno v ochranném krytu odstřeďovací stanoviště s první Parsonsovou turbínou z r. 1903 (100 kW, 3 500 ot/min) ke zkouškám pevnosti oběžných kol a závěsů lopatek za zvýšených otáček.
V r. 1910 poskytla PBS významné italské firmě licenci na výrobu parních turbín pro pohon lodí a vyrobila v kooperaci turbíny o výkonu 25 000 PS při 350 ot/min a 450 PS při 2000 ot/min pro rakouské válečné loďstvo.
V r. 1911 vyvolal šéfkonstruktér PBS Julius Fürstenau velkou pozornost svou konstrukcí tzv. smíšené turbíny, která se vyráběla ve Vaňkovce pod označením "Erste Brünner-Parsons – První brněnská-Parsons".
V r. 1913 se zvětšila plocha areálu o zahradu na parcele Trnitá 21 a pozemek u objektu Trnitá 15 pro novou kotelnu s elektrocentrálou.
Během první světové války (1914-1918) a těsně po ní probíhá ve Vaňkovce intenzivní výroba parních turbín i parních strojů.
V r. 1923 vzbudili konstruktéři PBS Franz Lösel a Karl Krischke světový rozruch novou koncepcí parních turbín s mnohostupňovým akčním lopatkováním – systémem "Bauart Brünn - BB".
Největší turbíny vyrobené ve Vaňkovce v letech 1923-1925 měly výkon 16 MW a 23 MW, 3000 ot/min, 17 bar, 375°C a 20 MW, 3000 ot/min, 120 bar, 500 °C.
Po r. 1925 roste technologická náročnost i objem požadavků na turbíny vyšších výkonů a tím i nedostatečnost výrobních kapacit Vaňkovky.
Zastavěná plocha všech objektů Vaňkovky činí 14 700 m2, celková plocha pozemku továrny je asi 30 000 m2.
V letech 1920 –1929 vzniká podle požadavků zákazníků v chemickém, potravinářském, kožedělném, textilním, hutním a strojírenském průmyslu celá řada typů turbín "šitých na míru", zejména typů s regulovanými odběry páry pro průmyslové kogenerace.

V celém období 1903 až 1929 bylo ve Vaňkovce vyrobeno celkem 722 turbín o celkovém výkonu 1135 MW, více než polovina z nich byla exportována do řady zemí ve východní Evropě i na Balkán.