1865

Historie Vaňkovky

  1. Domů
  2. O Centru
  3. HISTORIE VAŇKOVKY
  4. 1865

1865

V r. 1865, kdy byla založena továrna Vaňkovka, měl už brněnský průmysl za sebou celé století bouřlivého rozvoje.
První brněnskou textilní manufakturou byl podnik na dnešní Lidické ulici (v místech hotelu Slovan), který byl přemístěn do Brna v roce 1764 z Kladrub u Pardubic.
V 80. letech 18. století ho přivedl k rozkvětu J.L. Köffiler, který si přizval některé zahraniční odborníky z Porýní, Saska a Wűrtenberska. Většina z nich v Brně zůstala a založila si zde své vlastní podniky (J.H. Offermann na Trnité, H.Schmall, W. Mundy, H.F. Hopf, J.Ch. Gloxin aj. převážně na Cejlu).
V polovině 19. století se kvalitní látky s módními vzory, pro jejichž výrobu se využívalo nejnovějších strojů, vyvážely z Brna úspěšně již do celého světa. Brno bylo v té době známo jako moravský, nebo "rakouský Manchester".
Rostoucí požadavky textilní výroby byly silným podnětem pro rozvoj brněnského strojírenství. V období 1855 - 1865 stoupla strojírenská výroba v Brně a okolí o 30 %, bylo v ní tehdy zaměstnáno již 1200 dělníků.
Vědecký a technický rozvoj v Brně propagovala "Moravská přírodovědecká a vlastivědná společnost", která v r. 1804 splynula s "Hospodářskou společností pro Moravu a Slezsko".
Mezi významné osobnosti této společnosti patřil např. Ch.K.André, V.Petke, H.Hopf, J.V.Schöll, hrabě Hugo Salm a velkoobchodník J. Herring.
Brno bylo v 19. století národnostně smíšeným městem s početnou, politicky a společensky významnou německou a židovskou menšinou. Náleželi k ní nejenom významní vědci a umělci, ale i podnikatelé, mezi něž patřil i Friedrich Wannieck.
Německy hovořícími současníky F. Wanniecka byli např. fyzik a filosof Ernst Mach, zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel, průmyslník a mecenáš umění Heinrich Gomperz nebo starosta a historik Christian d´Elvert, který se zasloužil o založení městských parků.